Kuusiston Taidekartano

Taidekartano on avoinna 3.6. – 28.9.2017
la – to, siis pe suljettu, klo 13 – 19

3.- 20.6. ajan lude tilan kude
24.6. – 3.8. Ajankuva
6. – 31.8. Juhlamielellä
5. – 28.9. Taiteen monta huonetta
29.6. harppukonsertti tapahtumia

Kuusiston Taidekartanon teoshaku avoinna 20.12.2016 asti

Lähes 300- vuotias, uljas Kuusiston kartano kutsuu näkijöitä ja tekijöitä tunnustelemaan, ilmaisemaan ja ihmettelemään tämän hetken ja ajan ilmiöitä monialaisen aikalaistaiteen kautta. Näkökulmana on tämän hetken mahdollisuus vaikuttaa tulevaisuudessa historiaksi koettavaan.

Ajankuva on kesän 2017 kokonaisuus ja viides kulttuurihistoriallisesti ja luonnonarvoiltaan tärkeän miljöön sekä aikalaistaiteilijoiden tasavertainen kohtaaminen; paikkasidonnainen, elämän edellytyksiä käsittelevä ja monitaiteinen taidekartanokokemus.

Näyttely jatkaa 2015 alkanutta Aika -kokonaisuutta. Teokset voivat sijoittua kesällä 2017 joko kartanoon sisälle ja ulos, pihaan ja vanhaan hedelmätarhaan, tai pysyvinä lahopuuveistoksina Kappelinmäelle, luontopolun varteen. Alueeseen voi tutustua omatoimisesti ja kartanon sisätiloihin järjestetään tutustumiskäynti sopimuksen mukaan.

Ehdotuksia otetaan vastaan 20.12.2016 asti osoitteessa merja.markkula@utu.fi. Viestin aiheena toivotaan olevan ehdotuksen (työ)nimi. Ehdotukseen sisällytetään teoskokonaisuuden ja taiteilijan/ryhmän lyhyt esittely. Viestin koko ei saa ylittää 5 MB. Ensisijaisesti haetaan teoksia ja teoskokonaisuuksia, jotka eivät aiemmin ole olleet esillä. Taiteilija, tai ryhmä, voi myös saada esille laajemman kokonaisuuden. Valinnoista ilmoitetaan taiteilijoille 30.1.2015 mennessä.

Kartanolla teoksista ei saa jäädä pysyviä jälkiä rakennuksiin tai ympäristöön, mutta Kappelinmäen lahopuuveistokset jäävät pysyvästi paikalleen. Taiteilijat vastaavat töiden kuljetuksista, ripustamisesta ja vakuutuksista ja osallistuvat tiedottamiseen omien verkostojensa kautta. Näyttelytilasta ei peritä vuokraa. Taiteilijoiden lukuun myydyistä töistä peritään 20% provisio.

Lahopuuveistospuutarhaan, Kappelinmäen luontopolun varteen sijoittuvat, paikalleen maatuvat veistokset toteutetaan ko. alueen tuulenkaatamista puista ilman kemiallisia aineita, maaleja, liimoja tms. mutta nauloja, ruuveja jne. voi käyttää. Ennen toteutusta teosten sijoittuminen Kappelinmäen alueelle sovitaan yhdessä Metsähallituksen edustajan kanssa. Tarvittaessa suurten teosten tekemiseen ja teosten lähiympäristön siistimiseen pyritään järjestämään talkooapua ja taiteilijalle mahdollisuus yöpyä Kuusistossa.

Valittujen teosten kuvia voidaan käyttää Kuusiston Taidekartanon tiedotuksessa. Näyttelyn aikana kartanolla järjestetään yleisötilaisuuksia.

Kartanon kahvilassa on tarjolla artesaanileivonnaisia. Taiteilijoilla on mahdollisuus erikseen järjestettävään taiteilijatapaamiseen.

Ajankuva -näyttely on avoinna 24.6. – 3.8., vähintään la – to, klo 13 – 19. Kartanolle ei ole pääsymaksua.